vize a směřování vG 2.0 CZ.jpg

Vize a fakta

May 2021

Vize a směřování

viaGood má za cíl vybudovat největší komunitu lidí, kteří chtějí změnit svět k lepšímu.

Chce upozorňovat na největší problémy a nabízet nejjednodušší možnou formu účinného řešení.

Informovat o vývoji v podporovaných oblastech.

Dát každému možnost prezentovat sebe ve vztahu k oblastem, na kterých nejvíce záleží (vyjádřit svojí sociální odpovědnost a dopad svých dobrých skutků).

Poskytnout každému jednoduchý nástroj na motivaci ostatních zlepšovat svět.

viaGood se chce v nejbližších letech stát mezinárodní platformou číslo 1 pro zlepšování světa.

Co je viaGood?

viaGood je mobilní aplikace, která umožňuje měnit svět pomocí dobrých skutků. Je možné zachraňovat zvířata před vyhynutím, chránit přírodu nebo pomáhat lidem v nouzi.

Jak to funguje?

Ve viaGood je 41 oblastí, kde je možné pomáhat. Například chránit deštné pralesy, čistit oceány od plastů, bránit pytlákům lovit slony, podporovat vzdělání dětí nebo pomáhat seniorům. Uživatelé ze všech těchto oblastí sbírají novinky, co se kde na světě podařilo zlepšit, nebo kde je potřeba ještě více pomáhat. Pokud se rozhodnou pomoci, jednoduše jedním klikem podpoří nejlepší lokální neziskovou organizaci, která v dané oblasti pomáhá. Současně se dozvídají, jak pomoc konkrétně funguje a co sami mohou kromě finanční podpory také dělat (Tipy na každý den).

V čem je to výjimečné?

Každou pomocí ve viaGood se současně podpoří i kampaň na největších sociálních sítích upozorňující na danou problematiku a tím i účinnost pomoci znásobit.

Uživatelé navíc mohou vzájemně reagovat, ocenit dobrý skutek jiných uživatelů, motivovat se navzájem a sledovat rozvoj a pozitivní dopad svých aktivit i aktivit ostatních uživatelů. Jedná se o sociální síť pro všechny dobré lidi.

Budování lepšího světa

Uživatelé ve viaGood staví svůj lepší virtuální svět. Zpočátku je tento svět prázdný a šedý. Každým přispěním na dobrou věc rozšíří tento svět o konkrétní symbol (například podpoří rangery v africkém rescue campu na ochranu kriticky ohrožených nosorožců a získají do svého Světa symbol nosorožce, který s nimi komunikuje a informuje je o všem, co se týka ochrany nosorožců).

Čemu se to podobá?

viaGood je podobný Facebooku, ale místo Likes je tam jednoduchá podpora dobrých věcí

viaGood je trochu jako počítačová hra (např. SimCity), ale prvky budování se získají jen podporou reálné dobré věci

viaGood je jako čtečka zpráv, ale dozvídáte se jen o vývoji v oblastech, které chcete podpořit nebo které jste už podpořili

Kdy myšlenka vznikla?

2015: nápad na spojení velkého počtu lidí pomocí technologie za účelem zlepšení světa

2017: první koncept mobilní aplikace viaGood (verze 1.0)

2019: pojetí jako sociální síť (verze 2.0)

2020: pilotní provoz verze 3.0

2021: postupné uvolňování finální verze 4.X

Kolik lidí na tom pracuje?

viaGood tvoří mezinárodní tým 14 lidí v lokacích: Spojené státy Americké, Španělsko a Česká republika.

Kdo vybírá neziskové organizace?

Neziskové organizace, kde končí část sesbíraných peněz vybírá po pečlivém zvážení mnoha faktorů (reference, ranking, poměr přímé pomoci, lokální dopad, velikost, stabilita a schopnost dostát svým závazkům) tým viaGood Foundation. V aplikaci viaGood je potom pro uživatele dostupná vždy nejlepší možná organizace pro danou oblast. Další část peněz použije viaGood Foundation na kampaně upozorňující na největší problémy současného světa a jejich řešení.

Které oblasti je možné podpořit?

Boj proti klimatickým změnám

Záchrana deštných pralesů

Záchrana oceánů

Řešení nedostatku vody

Výsadba stromů a záchrana lesa

Podpora čistého ovzduší

Ochrana artických oblastí

Boj proti pesticidům a toxickým látkám

Řešení lokálních environmentálních problémů

Boj proti krutosti na zvířatech

Pomoc opuštěným psům

Pomoc opuštěným kočkám

Záchrana nosorožců

Ochrana slonů afrických

Ochrana Grevyho zeber

Záchrana orangutanů bornejských

Záchrana goril horských

Ochrana šimpanzů

Ochrana psů hyenovitých

Ohrana pand velkých

Ochrana lvů

Záchrana gepardů

Ochrana tygrů

Ochrana sněžných leopardů

Ochrana medvěda brýlatého

Záchrana polárních medvědů

Ochrana mořských želv

Ochrana mant obrovských

Ochrana žraloků

Záchrana tučňáků

Záchrana velryb

Zastavení šíření globálních nemocí

Záchrana dětských životů

Pomoc hladovým dětem

Boj s rasismem a xenofobií

Podpora vzdělávání dětí

Pomoc lidem bez domova

Podpora genderové rovnoprávnosti

Pomoc seniorům

Podpora LGBTQ komunity

Boj proti násilí

Inspirování mladých lidí

Ocharam dětí v krizi

Podpora matek bez domova

Naděje a budoucnost pro děti